• مجموعه نقاشی مردان فتح (‌سرداران شهید عملیات بیت المقدس)

  • رونمایی از نقاشی مادر سردار شهید علی شفیعی

  • اجرای سرود نمایش چریک

  • سرود این 23 نفر

همه
سینمایی
تلویزیونی
رادیویی
هنرهای تجسمی و سنتی
هنر های نمایشی
موسیقی سرود